en bon konosementu di e grandi i chikitu stat

Colour e cuestion, añadí un voto i kuminsá na kuater skol

Milnan ta chikitu i a hisa, spesialmente skirbí aki pa topa un amigu, amigu òf un nobo stima.

en bon konosementu di e grandi i chikitu stat

Na nos lugá, ib, por registratie di forma gratis.

Colour e cuestion, añadí un voto i kuminsá na kuater skol

Milnan ta chikitu i a hisa, spesialmente skirbí aki pa topa un amigu, amigu òf un nobo stima

About